Nội dung phổ biến là các quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải; trách nhiệm của chủ dự án trong công tác bảo vệ môi trường; phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường; những quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong bảo vệ môi trường; quản lý rác thải trong cộng đồng...

Tập huấn về bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp - Ảnh 1.

Lực lượng tuyên truyền viên được cập nhật kiến thức về môi trường

Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Trọng Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường, đã giải đáp nhiều thắc mắc của các tuyên truyền viên. Dịp này, các tuyên truyền viên cũng thực hành xử lý các tình huống về ô nhiễm môi trường, tiếng ồn; xử lý nước thải… 

Tin-ảnh: H.Đào