Ngoài củng cố, kiện toàn bộ phận AT-VSLĐ, lãnh đạo SAMCO còn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát việc thực hiện các chế độ chính sách về bảo hộ lao động cho người lao động (NLĐ) như: trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; đo đạc môi trường lao động và cải thiện điều kiện làm việc; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra về AT-VSLĐ-PCCN; bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn lao động; huấn luyện AT-VSLĐ cho NLĐ. Tại lễ mít tinh, Công đoàn SAMCO cũng phát động phong trào thi đua hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ-PCCN trong CNVC-LĐ với trọng tâm: phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ; không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ.

Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là mục tiêu hàng đầu của SAMCO
Cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động là mục tiêu hàng đầu của SAMCO

Dịp này, SAMCO đã khen thưởng 14 tập thể và 30 cá nhân trực có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ trong năm 2015.

Tin-ảnh: A.Khánh