Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ TP nhiệm kỳ IX, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, cho biết nhiệm kỳ 2008-2013, cùng với việc thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ, các cấp CĐ TP đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống, tinh thần cho CNVC-LĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ TP còn định hình nhiệm vụ của từng cấp CĐ trong việc nâng cao trình độ tay nghề công nhân; phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động CĐ cơ sở. “Việc đặt trọng tâm hoạt động CĐ vào việc chăm lo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CNVC-LĐ đã làm rõ nét hơn hình ảnh của tổ chức CĐ trong giai đoạn mới” - ông Hải khẳng định.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, LĐLĐ TP xác định mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động CĐ, đẩy mạnh phong trào Lao động giỏi - Lao động sáng tạo gắn với việc tăng năng suất lao động và tăng thu nhập của người lao động. Để thực hiện các mục tiêu trên, LĐLĐ TP chủ động xây dựng 20 nhóm giải pháp, trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là phát huy vai trò đại diện, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, đánh giá cao những kết quả nổi bật của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ TP trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ tới, các cấp CĐ cần tập trung làm tốt công tác nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn của đội ngũ công nhân. Ngoài ra, LĐLĐ TP cần làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP ban hành các chính sách chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVC-LĐ, ưu tiên là vấn đề nhà ở, nhà giữ trẻ cho con công nhân. Các nhóm mục tiêu, giải pháp và chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới phải được xây dựng sát sườn với thực tiễn đời sống, đáp ứng đòi hỏi của CNVC-LĐ.

Vĩnh Tùng