Thay mặt đoàn đại biểu TP HCM, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, đã báo cáo những nội dung chính diễn ra tại đại hội. Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm", Đại hội XII CĐ Việt Nam đã đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐ Việt Nam, nổi bật là việc chủ động đổi mới hoạt động CĐ và phong trào công nhân. Bên cạnh đó, đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 nhóm chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ tổng quát và 3 khâu đột phá. Các khâu đột phá gồm: tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông CĐ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Ngoài ra, nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, tổ chức CĐ sẽ triển khai đầu tư xây dựng tối thiểu 50 thiết chế CĐ gồm nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao…

Tập trung chăm lo lợi ích đoàn viên - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn TP HCM nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội cũng bầu 161 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 22 thành viên. Trong đó, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

LĐLĐ TP đề nghị sau hội nghị, các đại biểu sẽ cùng các cấp CĐ khẩn trương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CNVC-LĐ kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam để định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVC-LĐ cũng như hoạt động CĐ trong thời gian tới. 

Tin-ảnh: H.Đào