Kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến về các tờ trình, trong đó đáng lưu ý là: Báo cáo về diễn biến tình hình quan hệ lao động, định hướng chủ trương, chỉ đạo, xử lý của Tổng LĐLĐ Việt Nam; dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, trình Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam; kiện toàn Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI; tờ trình công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII CĐ Việt Nam; dự thảo Điều lệ CĐ sửa đổi, bổ sung; Đề án giải thể Trường Trung cấp nghề CĐ; dự thảo Danh mục vị trí việc làm của cơ quan CĐ các cấp; nguyên tắc xử lý kỷ luật.

Tập trung kiện toàn bộ máy, xây dựng quan hệ lao động hài hòa - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, chủ trì hội nghị sáng 18-6

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Cường cho biết kỳ họp lần này tiếp tục có sự đổi mới trong việc cho ý kiến và quyết định các vấn đề của tổ chức CĐ. Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ giải trình từng nội dung còn vướng mắc để Đoàn Chủ tịch tiếp tục thảo luận, từ đó thống nhất, đồng thuận trong chủ trương, chỉ đạo các cấp CĐ thực hiện.

Tin-ảnh: V.Duẩn