Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn (CĐ) ngành trung ương và tương đương, CĐ tổng công ty rà soát chương trình công tác năm 2020; cắt giảm, điều chỉnh các nội dung chưa thực sự cấp thiết (như tổ chức hội thi, hội thảo, tọa đàm, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, đi công tác nước ngoài, một số dự án đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa chưa triển khai…) để tập trung nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ đoàn viên, NLĐ, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho NLĐ. Tổng LĐLĐ Việt Nam khuyến khích các cấp CĐ tích cực huy động nguồn lực xã hội, mở rộng các đối tác phúc lợi để mang lại lợi ích cho NLĐ; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ.

Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp CĐ kêu gọi, vận động cán bộ CĐ chuyên trách ủng hộ mỗi tháng 1 ngày lương (từ tháng 6 đến tháng 8-2020) để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số tiến thu được hỗ trợ cho đối tượng và mức theo Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22-5-2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

N.Tú