Nguồn chi hỗ trợ từ nguồn tài chính tích lũy tại LĐLĐ các tỉnh, TP; Công đoàn (CĐ) ngành trung ương và tương đương; CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở. Tổng mức chi tối đa không quá 50% kinh phí dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, NLĐ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bị mất việc, thiếu việc làm dẫn đến mất thu nhập, thu nhập bằng hoặc thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định hiện hành (1,49 triệu đồng/tháng); có hoàn cảnh khó khăn tại thời điểm xét hỗ trợ và không nằm trong đối tượng được nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ. Đoàn viên, NLĐ đã được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, định hướng đối tượng gồm: lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi; NLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo đang được điều trị (nằm viện hoặc điều trị ngoại trú); đoàn viên có vợ hoặc chồng hoặc con hoặc bố, mẹ già (đang ở cùng và phải nuôi dưỡng) bị bệnh hiểm nghèo; đoàn viên là người khuyết tật, người bị tai nạn lao động chưa được hưởng trợ cấp; trường hợp đặc biệt khó khăn khác ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lao động, sức khỏe, đời sống... Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người và mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Thời gian được tính ảnh hưởng từ ngày 1-3 đến 31-5-2020. Thời gian thực hiện chậm nhất đến ngày 30-7-2020.

V.Duẩn