Tập trung nâng chất đội ngũ CNVC-LĐ

Tin mới

14/03/2017 22:57

LĐLĐ TP HCM vừa triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ giai đoạn 2017-2020.

Tập trung nâng chất đội ngũ CNVC-LĐ

Theo đó, phong trào thi đua được chia làm 2 đợt: đợt 1 từ nay đến Đại hội Công đoàn (CĐ) TP (năm 2018) và đợt 2 từ năm 2018-2020. Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng đơn vị; phấn đấu năm 2017 có 2% trên tổng số cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp có sáng kiến được áp dụng. Từ năm 2018-2020, mỗi năm tăng thêm 1%.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần đẩy mạnh phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; vận động đội ngũ CNVC-LĐ làm việc tại các lĩnh vực liên quan có sáng kiến áp dụng vào sản xuất nông nghiệp; hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Ngoài ra, CĐ cấp trên cơ sở cần tập trung xây dựng, lựa chọn mô hình, gương điển hình để nhân rộng; đồng thời lựa chọn các công trình trọng điểm để vận động CNVC-LĐ thi đua tăng năng suất, chất lượng, tiến độ.

T.Nga
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI