“Để SAMCO trở thành ngôi nhà thứ hai của người lao động, lãnh đạo tổng công ty và toàn thể CB-CNV sẽ chung vai sát cánh, nỗ lực vượt qua khó khăn. Bên cạnh đó, SAMCO tập trung xây dựng đội ngũ CB-CNV năng động với những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, được hình thành dựa trên các tiêu chí: Chính trực - Trách nhiệm - Sáng tạo và Hợp tác” - ông Toản khẳng định.

Xây dựng văn hóa sẻ chia trong đội ngũ CB-CNV là mục tiêu SAMCO hướng đến
Xây dựng văn hóa sẻ chia trong đội ngũ CB-CNV là mục tiêu SAMCO hướng đến

Từ một công xưởng sửa chữa khiêm tốn ban đầu hơn 40 năm trước, năm 2004, SAMCO được thành lập và đến nay đã trở thành thương hiệu mạnh với 26 công ty thành viên; gần 7.000 lao động.

Ban lãnh đạo SAMCO cùng chúc mừng sự ra mắt của hệ thống nhận diện thương hiệu mới
Ban lãnh đạo SAMCO cùng chúc mừng sự ra mắt của hệ thống nhận diện thương hiệu mới

Tốc độ tăng trưởng bình quân của SAMCO đạt trên 20%/năm; doanh thu năm 2015 đạt 26.490 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2015 đạt hơn 2.466 tỉ đồng, nộp ngân sách gần 5.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân người lao động đạt 13,52 triệu đồng/tháng.

Tin-ảnh: K.An