Cán bộ chuyên trách Đảng KCX Linh Trung trao quyết định kết nạp Đảng cho công nhân

Cán bộ chuyên trách Đảng KCX Linh Trung (bìa phải), trao quyết định kết nạp Đảng cho công nhân

Đặc biệt, năm 2014, Đảng bộ KCX Linh Trung còn dồn sức xây dựng tổ chức Đảng trong các DN vốn đầu tư nước ngoài. Kết quả, đã thành lập mới 6 chi bộ, nâng tổng số chi bộ trực thuộc lên 19 đơn vị; kết nạp được 29 đảng viên mới (28 đảng viên thuộc DN ngoài quốc doanh), nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 189 người.

K.An