Thận trọng để tránh bị lừa đảo

Trung tâm Lao động ngoài nước trả lời: Chương trình “Lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc” là chương trình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp triển khai mà không thông qua doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Trước đó, vào ngày 1-4-2016, Chính phủ đã có Nghị quyết số 24/NQ-CP phê duyệt Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Úc về chương trình này. Đến ngày 29-6, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bộ Công an đã ban hành thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của thỏa thuận nêu trên. Hiện các cơ quan liên quan của Việt Nam đang trao đổi, thống nhất với phía Úc để hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Sau khi thống nhất với phía Úc về thời gian thực hiện, Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ thông tin để công dân làm thủ tục, hồ sơ cần thiết tham gia chương trình. Do đó, thông tin mà bạn đề cập là không đúng, bạn nên thận trọng để tránh bị lừa đảo.