Tuy nhiên, việc thành lập mới CĐ cơ sở còn gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp (DN) chưa nhận thức đúng và chấp hành nghiêm pháp luật, còn né tránh, không tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức CĐ. Một số ít công nhân lao động chưa ý thức gắn bó, trách nhiệm với DN và chưa nhiệt tình gia nhập tổ chức CĐ.

Thanh Hóa: Vận động người lao động gia nhập Công đoàn - Ảnh 1.

Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày hội tư vấn cho công nhân Công ty TNHH Giày RollSport Việt Nam

Để hoàn thành kế hoạch thành lập 60 CĐ cơ sở và kết nạp 11.000 đoàn viên trong năm 2019, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động DN có đủ điều kiện để thành lập tổ chức CĐ và phát triển đoàn viên. LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp CĐ đeo bám cơ sở, nắm chắc tình hình việc làm, đời sống của NLĐ và chủ động đề xuất với DN giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến lương, thưởng và phúc lợi.

Tin-ảnh: T.Tuấn