Chương trình thu hút 137 cán bộ CĐ các cấp tham gia với nội dung tập huấn gồm các chuyên đề như: Ủy ban kiểm tra, chính sách pháp luật, tuyên giáo, nữ công... Ngoài kiến thức cơ bản về CĐ, học viên còn được tập huấn kỹ năng hoạt động CĐ, đặc biệt là trong vấn đề tuyên truyền vận động người lao động gia nhập CĐ; tổ chức đối thoại định kỳ, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐ các cấp, giúp họ tự tin thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. 

H.Đào