Sau 1 năm triển khai, LĐLĐ các quận, huyện đã thành lập 2.179 CĐ cơ sở trong số 2.692 doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện, kết nạp 40.471 đoàn viên/60.314 lao động.

Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, lưu ý CĐ cấp trên cần chú trọng hỗ trợ CĐ cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, dự trù kinh phí; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các DN có từ 20 lao động trở lên nhưng cố tình né tránh thành lập CĐ. Dịp này, LĐLĐ TP đã khen thưởng 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động thành lập CĐ.

K.Chi