Thành lập nghiệp đoàn nghề cá Đại Lãnh - Ảnh 1.

Nghiệp đoàn Nghề cá Đại Lãnh tại lễ ra mắt

Tại lễ ra mắt, Ban Chấp hành NĐ Nghề cá Đại Lãnh đã thông qua chương trình hoạt động, trong đó trọng tâm chính là tuyên truyền vận động đoàn viên thực hiện chính sách pháp luật lao động, Luật Công đoàn; quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên; tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất vươn khơi bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Dịp này, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng NĐ số tiền 5 triệu đồng; LĐLĐ huyện Vạn Ninh cũng trao 50 lá cờ Tổ quốc cho đoàn viên NĐ.

Hiện xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa có hơn 50% số người lao động làm nghề biển, khai thác thủy sản ở các ngư trường trên cả nước với 90 tàu đánh cá có công suất 90 CV trở lên và gần 400 chiếc có công suất từ 20-60 CV.

K.Nam