LĐLĐ thị xã Ninh Hòa cho biết việc thành lập nghiệp đoàn kịp thời đáp ứng nguyện vọng của đông đảo chủ tàu, ngư dân, lao động biển đánh bắt xa bờ. LĐLĐ thị xã sẽ phối hợp, hướng dẫn để nghiệp đoàn có thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên an tâm ra khơi, bám biển; nâng cao nhận thức về chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy định của ngành về khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản; trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh lãnh hải quốc gia…

Thêm một nghiệp đoàn nghề cá ở Khánh Hòa

Ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, cho biết Nghiệp đoàn Nghề cá Ninh Thủy là nghiệp đoàn thứ 7 của tỉnh. Sắp tới, LĐLĐ tỉnh sẽ thành lập thêm nghiệp đoàn nghề cá ở TP Cam Ranh.

K.Nam