Trong đó, tổng lực tập trung thanh tra các doanh nghiệp (DN) nợ BHXH thời gian ngắn nhưng số tiền nhiều, DN nợ BHXH với thời gian dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người lao động. Năm 2019, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành gần 600 cuộc thanh tra lao động; bao gồm thanh tra chuyên đề về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và thanh tra lao động có lồng ghép nội dung BHXH, BHTN. Các lỗi vi phạm chủ yếu được phát hiện là việc không báo cáo với trung tâm dịch vụ việc làm về tình hình biến động lao động; chưa phân loại lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực hiện chế độ BHXH cho người lao động; đăng ký tham gia không đầy đủ hoặc chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Theo BHXH Việt Nam, năm 2019 đã có kết luận thanh tra, kiểm tra tại BHXH 10 tỉnh, TP và phát hiện 985 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng. Sau thanh tra, số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp đạt 92%. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam đã yêu cầu thu hồi về Quỹ BHYT số tiền 47.237 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định. 

D.Thu