Trong tháng 10-2019, toàn ngành đã giải quyết 10.384 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 74.189 người hưởng trợ cấp 1 lần. Lũy kế 10 tháng đầu năm, toàn ngành đã giải quyết 95.977 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; giải quyết 710.087 người hưởng trợ cấp một lần.

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ BHXH - Ảnh 1.

Bảo đảm quyền thụ hưởng BHXH cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Từ nay đến hết năm, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, TP tiếp tục tập trung quyết liệt các giải pháp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2019 được Chính phủ giao; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp mã số BHXH cho người tham gia.

Tin-ảnh: K.An