Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, số nợ phải tính lãi hiện nay của các đơn vị, doanh nghiệp trên toàn quốc tính đến hết tháng 2-2019 là 5.400 tỉ đồng. Trước tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tại các địa phương trong tháng 1 và 2 còn cao, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố xác định nguyên nhân nợ, từ đó chỉ đạo cán bộ bám sát đơn vị đôn đốc đóng nộp đầy đủ. Bên cạnh đó, cần thực hiện thanh tra đột xuất tất cả đơn vị nợ tiền từ 3 tháng trở lên. Các đợt thanh tra phải có quyết định xử lý và gửi kết quả xử lý đến cơ quan chức năng cùng cấp nhằm mục đích báo cáo, làm căn cứ xử lý hình sự sau này. Trường hợp đơn vị cố tình trốn đóng, kiến nghị cơ quan công an điều tra, khởi tố theo quy định. 

Thanh tra đột xuất các đơn vị nợ BHXH từ 3 tháng trở lên - Ảnh 1.

Trích nộp đủ BHXH, BHYT là trách nhiệm của doanh nghiệp

Tin-ảnh: K.An