Kế hoạch đặt ra mục tiêu: đảm bảo năm 2017 thực hiện đạt trên 70% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, năm 2018 đạt trên 80%, năm 2019 đạt trên 90% và từ năm 2020 trở đi đạt 100% số đơn vị có lao động thuộc diện phải tham gia, đăng ký tham gia BHXH bắt buộc.


Các doanh nghiệp phải đóng BHXH để bảo đảm quyền lợi người lao động

Các doanh nghiệp phải đóng BHXH để bảo đảm quyền lợi người lao động

Trong 4 nhóm giải pháp được BHXH Việt Nam xây dựng để thực hiện các mục tiêu trên, đáng lưu ý là việc BHXH các tỉnh, thành phối hợp với Sở, ngành tham mưu UBND các địa phương xây dựng kế thanh tra đột xuất đối với đơn vị đã được đôn đốc, kiểm tra nhưng vẫn cố tình vi phạm chính sách BHXH; cung cấp thông tin tình hình trốn đóng với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.


T

T

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phải đảm bảo hàng năm thanh tra tối thiểu 50% số đơn vị trốn đóng số người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, phối hợp với tổ chức Công đoàn và Tòa án các cấp trong việc hỗ trợ thực hiện công tác khởi kiện các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Tin -ảnh: An Chi