BHXH Việt Nam trả lời: Trường hợp con bà Huế, khi đi KCB BHYT tại các bệnh viện tuyến huyện ở TP HCM và có xuất trình thẻ BHYT vẫn sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB trong phạm vi chi trả và mức hưởng ghi trên thẻ của bé; trường hợp đi KCB BHYT tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh và có xuất trình thẻ BHYT thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB nội trú, không được quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB ngoại trú; trường hợp đi KCB BHYT tại cơ sở KCB BHYT tương đương với tuyến của nơi đăng ký KCB ban đầu trên thẻ BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú) thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB BHYT trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ.