Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1, điều 3 Quyết định số 1313/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT thì thông tin địa chỉ được in trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng là địa chỉ nơi cư trú (thường trú, tạm trú) của người có tên trên thẻ BHYT. Do đó, để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh, anh Lợi cần lập hồ sơ điều chỉnh theo mẫu nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ để điều chỉnh lại.