- BHXH TP HCM trả lời: Để xác định NLĐ có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, đề nghị đơn vị đối chiếu quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH để áp dụng. Khi NLĐ có làm các công việc như thông tư và các quyết định hướng dẫn, nếu sổ BHXH chưa ghi nhận đúng theo quy định thì đơn vị làm thủ tục điều chỉnh để làm cơ sở giải quyết chế độ hưu trí cho NLĐ (nếu có). Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ hưu trí cho NLĐ gồm: Sổ BHXH và quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu số 12-HSB.