Trong đó, ở khối các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người. Khối DN có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, cao nhất 31 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người. Khối các DN tư nhân, cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 1,5 triệu đồng/người. Khối DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cao nhất 42,8 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Tại tỉnh Bình Định, đến ngày 2-1 cũng đã có 226 DN báo cáo tình hình thưởng Tết nguyên đán. Ở khu vực DN nhà nước, mức thưởng cao nhất là 7 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Khu vực DN dân doanh, mức thưởng cao nhất là 37 triệu đồng, thấp nhất là 50.000 đồng. Ở khu vực FDI, mức thưởng cao nhất là 126,75 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Tại tỉnh Bạc Liêu, mức thưởng Tết Canh Tý 2020 bình quân của các loại hình DN từ 2,8 - 6,7 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 100 triệu đồng; thưởng thấp nhất là 200.000 đồng/người.

H.Lê