Hội thi gồm 2 nội dung: tìm hiểu kiến thức chung và thuyết minh, giới thiệu di tích văn hóa - lịch sử, địa chỉ đỏ và các công trình trọng điểm TP Thủ Đức từ xưa đến nay. Sau phần thi kiến thức, ban tổ chức sẽ chọn ra 10 thí sinh có điểm cao nhất vào thi thuyết trình bằng clip.

Thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Thành viên ban tổ chức tại lễ phát động hội thi sáng 20-12

Hội thi tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng của quân và dân TP Thủ Đức, trong đó có sự đóng góp của công nhân - lao động tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc từ những năm 1930 đến khi đất nước hòa bình, thống nhất. 

Tin-ảnh: H.Đào