Thi viết bài về Công đoàn ngành giáo dục TP HCM

Tham gia hội thi, thí sinh có thể viết bài về truyền thống 40 năm của CĐ ngành; tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển, đồng thời ghi nhận, đánh giá những đóng góp hiệu quả của CĐ ngành trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo; những tâm tư, tình cảm đối với các cán bộ CĐ có nhiều đóng góp đã nghỉ hưu hoặc qua đời; những đóng góp, cống hiến lặng thầm của đội ngũ cán bộ CĐ từ cấp ngành đến cơ sở qua các thời kỳ...

Bài viết không quá 1.000 từ, CĐ cơ sở tập hợp và nộp về CĐ ngành trước ngày 24-3. Ban tổ chức sẽ trao 62 giải thưởng cho các cá nhân và tập thể. Ngoài ra, các bài dự thi xuất sắc sẽ được đưa vào tập san của ngành giáo dục TP HCM.

T.Nga