Mới đây, công ty thông báo sẽ chuyển nhượng cho một doanh nghiệp khác khiến chúng tôi mất việc nhưng công ty chỉ trả trợ cấp thôi việc cho những người làm việc từ năm 2009 trở về trước, mỗi năm làm việc nửa tháng lương...

Tập thể công nhân (Công ty Hưng Thái, quận 12, TP HCM)

 

Thỏa thuận lại với công  nhân

 

- Ông Phạm Nhật Thu, phó giám đốc công ty, trả lời: Công ty gặp khó khăn nên sáp nhập với một doanh nghiệp khác như công nhân (CN) phản ánh. Qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi thấy việc trả trợ cấp thôi việc cho CN là chưa đúng quy định nên sẽ thỏa thuận lại với CN để bảo đảm quyền lợi cho họ.