Ông Dương Văn Hùng, giám đốc hành chính - nhân sự, trả lời: Chúng tôi thừa nhận có thiếu sót khi điều chuyển người lao động làm công việc không đúng với thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, do vừa qua công ty gặp khó khăn trong việc bố trí nhân sự nên có chậm trễ trong giải quyết yêu cầu chính đáng của anh Đức. Mới đây, hai bên đã làm việc và đi đến thỏa thuận công ty sẽ tăng các khoản phụ cấp cho anh Đức để anh tiếp tục làm việc thêm 6 tháng tại chi nhánh Củ Chi.