Thu hồi quyết định kỷ luật sai

Lê Văn Tư (Công ty Nam An, quận 1, TP HCM)

- Ông Trần Lê Vịnh, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi tham khảo ý kiến cơ quan chức năng, chúng tôi biết rằng khi người lao động cùng lúc có nhiều sai phạm thì chỉ xử lý hành vi tương ứng với hình thức kỷ luật cao nhất. Do đó, công ty sẽ hủy quyết định kỷ luật cũ và tiến hành họp, xem xét xử lý kỷ luật theo đúng quy định.