Nội dung thi gồm 5 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), quan hệ Việt Nam - Lào, Nghị quyết 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một câu hỏi phụ về số người dự đoán chính xác. Để dự thi, đoàn viên, CNVC-LĐ và các chủ doanh nghiệp truy cập website của LĐLĐ quận www.congdoanquanbinhthanh.org.vn để thực hiện bài thi.

Thử tài qua hội thi Kiến thức của bạn - Ảnh 1.

Một hội thi tìm hiểu về TP HCM do Công đoàn cấp trên tổ chức

Ban tổ chức sẽ trao 10 giải thưởng cho thí sinh trả lời đúng và dự đoán số người dự thi chính xác nhất vào lễ tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2017.

T.Nga