NGUYỄN ĐÌNH BẮC (tỉnh Nghệ An) hỏi: "Tôi đã đăng ký tham gia BHYT cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Tôi muốn biết quy trình, thủ tục khám chữa bệnh (KCB) BHYT và chuyển tuyến KCB BHYT như thế nào?".

BHXH VIỆT NAM trả lời: Theo quy định, khi đi KCB BHYT, người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh, nếu thẻ BHYT không có ảnh thì phải xuất trình thêm một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người bệnh. Nếu ông đã cài đặt ứng dụng "VssID - BHXH số" trên điện thoại thông minh thì có thể xuất trình thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Nhân viên tiếp nhận sẽ quét mã QR thẻ BHYT trên ứng dụng VssID của ông để hoàn thiện thủ tục một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất. Còn về thủ tục chuyển tuyến KCB BHYT, ông phải xuất trình các giấy tờ trên và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế.