Lâm Thị Hồng Thuận (thuanhong...@yahoo.com.vn) hỏi: "Tôi tham gia BHYT có nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại Phòng khám Đa khoa số 2, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau đó tôi đưa con vào TP HCM để học và trọ ở đó. Chủ nhà có làm thủ tục đăng ký tạm trú nhưng tôi không được giữ giấy tờ gì liên quan đến tạm trú cả. Vậy trong trường hợp tôi đi khám bệnh hay nhập viện điều trị, nếu muốn được hưởng chế độ BHYT cùng tuyến thì tôi phải làm như thế nào?".

- BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 6 điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định: Người tham gia BHYT trong thời gian đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường. Ngoài ra, bà có thể đến tất cả bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn TP HCM để KCB, có xuất trình đầy đủ thủ tục và vẫn được quỹ BHYT thanh toán đầy đủ trong phạm vi và quyền lợi quy định trên thẻ BHYT.