Thủ tục hưởng chế độ tai nạn lao động - Ảnh 1.

BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại điều 57 Luật An toàn, vệ sinh lao động thì hồ sơ hưởng chế độ TNLĐ bao gồm: Sổ BHXH; giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ đối với trường hợp điều trị nội trú; biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng giám định y khoa; văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ theo mẫu do BHXH Việt Nam ban hành (Mẫu số 05-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22-4-2016). Theo quy định tại điều 35 Luật An toàn, vệ sinh lao động, khi điều tra TNLĐ, đối với trường hợp tai nạn giao thông thì cần phải có biên bản khám nghiệm hiện trường và sơ đồ hiện trường vụ tai nạn giao thông. Đây được xem là một trong các thành phần hồ sơ làm căn cứ để công ty tiến hành điều tra, kết luận tai nạn đó có được coi là TNLĐ hay không.