Hồ Lan Anh (quận 1, TP HCM) hỏi: "Sắp tới, công ty chúng tôi sẽ sử dụng một số lao động người nước ngoài làm việc theo diện di chuyển trong nội bộ DN. Vậy chúng tôi cần phải làm thủ tục gì để được cấp giấy chứng nhận họ thuộc diện được miễn cấp giấy phép lao động?".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Điều 8 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định trước ít nhất 7 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nước ngoài bắt đầu làm việc, NSDLĐ phải làm thủ tục đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động gồm: Văn bản đề nghị xác nhận NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động; danh sách trích ngang về NLĐ nước ngoài (họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của NLĐ nước ngoài); các giấy tờ để chứng minh NLĐ nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (1 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 1 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam). Đề nghị công ty chị Anh căn cứ quy định trên để thực hiện.