Đại diện Công ty TNHH V.L (quận 2, TP HCM) hỏi: "Khách sạn chúng tôi phục vụ 90% là người nước ngoài. Tình hình dịch bệnh kéo dài khiến doanh thu sụt giảm, không thể trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động. Xin hỏi công ty cần thực hiện thủ tục gì để được giải quyết dừng đóng BHXH cho đến khi công bố hết dịch?".

BHXH TP HCM trả lời: Trong trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19, đơn vị đối chiếu tình hình doanh nghiệp với các điều kiện, hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH ngày 4-5-2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Công văn số 15288/SLĐTBXH-XH ngày 22-6-2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM và Công văn số 992/BHXH-QLT ngày 8-5-2020 của BHXH TP để lập thủ tục đề nghị tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất. BHXH TP sẽ giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất ngay khi doanh nghiệp đủ điều kiện và lập hồ sơ theo đúng quy định.