Ngày 24-7, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2016- 2020 và biểu dương, khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước - đảm việc nhà" giai đoạn 2010- 2020.

Theo LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên -Huế, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia. 100% LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai phát động trong ngành, địa phương, cơ sở.

Từ năm 2016 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tích cực phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ và Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật ở cấp tỉnh hằng năm, thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động và các ngành, cơ quan, doanh nghiệp tham gia. Cán bộ, đoàn viên Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ tỉnh đã tham gia nhiều đề tài và đạt nhiều giải thưởng. Nhiều đề tài của cá nhân cán bộ, đoàn viên Công đoàn đạt giải tại các kỳ thi quốc gia.

Thừa Thiên - Huế cần đẩy mạnh chăm lo phúc lợi đoàn viên - Ảnh 1.

Các cá nhân nhận được bằng khen trong hội nghị của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Thông qua phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" đã góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho nữ công nhân viên chức lao động về những giá trị đạo đức truyền thống, về phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ mới, nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, kiến thức pháp luật, đặc biệt là chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới, LĐLĐ Thừa Thiên - Huế cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Các cấp Công đoàn cần quan tâm công tác tuyên truyền về công tác thi đua và phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động cho công nhân viên chức lao động trong phong trào thi đua yêu nước;

Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế cần tích cực tham gia có hiệu quả 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"..

"Đặc biệt, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo cho dịp Tết Nguyên đán Tân sửu 2011 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm" - ông Anh nhấn mạnh.

Q.Nhật