Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên - Huế thuộc Tập đoàn Medlatec Group chuyên hoạt động trong lĩnh vực y tế (lấy máu xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe định kỳ). CĐ Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên - Huế được thành lập có 11 đoàn viên, ban chấp hành CĐ có 3 thành viên. Tại lễ ra mắt, lãnh đạo LĐLĐ TP Huế đề nghị CĐ Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên - Huế khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, động viên người lao động thực hiện tốt nội quy, quy định của công ty; phối hợp với doanh nghiệp phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là phong trào lao động sáng tạo.

Dịp này, LĐLĐ TP Huế đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên - Huế. Theo thỏa thuận, Công ty TNHH Medlatec Thừa Thiên - Huế sẽ hỗ trợ 5.000 phiếu xét nghiệm miễn phí tầm soát ung thư gan, tổng giá trị là 500 triệu đồng cho đoàn viên CĐ. LĐLĐ TP sẽ phân bổ 5.000 phiếu xét nghiệm này đến đoàn viên CĐ và người lao động trên địa bàn TP Huế. 

N.Tú