Đại hội đã đặt ra các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới: 100% CNVC-LĐ được phổ biến, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, CĐ, chính sách pháp luật của nhà nước; 100% cán bộ CĐ được học tập, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ CĐ; 80% doanh nghiệp có ký kết thỏa ước lao động tập thể; 100% doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo doanh nghiệp với người lao động…

Thực hiện 103 công trình, sáng kiến - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Trong nhiệm kỳ qua, CĐ khối đã tổ chức tốt các phong trào thi đua như "Mỗi thầy cô là một tấm gương về đạo đức, học tập và sáng tạo", "Xây dựng cơ quan văn hóa, sạch đẹp, bảo đảm ngày 8 giờ làm việc hiệu quả", "Phong trào thực hành tiết kiệm trong sản xuất". Kết quả, trong toàn khối có 39 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, 38 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với vốn đầu tư trên 3 tỉ đồng, tiết kiệm gần 1 tỉ đồng. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, thuyết trình để lại dấu ấn tốt đẹp trong CNVC-LĐ như: Hội thi thuyết trình phim, hội thi cắm hoa với chủ đề "Thắp sáng niềm tin", hội thi "Phụ nữ thanh lịch, tài năng", hội thi "Chúng tôi là ai"…

Tin-ảnh: H.Đào