Song song với việc tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ, LĐLĐ quận cùng các Công đoàn (CĐ) cơ sở còn đẩy mạnh phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, khuyến khích CNVC-LĐ thực hiện các đề tài, sáng kiến có giá trị ứng dụng cao vào sản xuất. Kết quả, CNVC-LĐ các CĐ cơ sở đã thực hiện 140 đề tài, sáng kiến có giá trị, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị hơn 1,8 tỉ đồng. Trong đó, có 35 sáng kiến cải tiến thuộc các ngành sản xuất công nghiệp và 105 sáng kiến trong công tác dạy và học của CĐ ngành giáo dục.

Ứng dụng đề tài sáng kiến vào sản xuất - Ảnh 1.

Ông Trần Minh Vũ, Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú, TP HCM, tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong các phong trào thi đua

Dịp này, LĐLĐ quận Tân Phú cũng đã khen thưởng 33 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

M.Chi