Hưởng ứng các phong trào thi đua do CĐ tổng công ty phát động, CNVC-LĐ các đơn vị trực thuộc đã thực hiện 186 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi và tiết kiệm hơn 4 tỉ đồng. Đặc biệt, qua các phong trào thi đua, đã có 3 cá nhân xuất sắc đạt Giải thưởng Tôn Đức Thắng là Nguyễn Bảo Minh, Nguyễn Hoàng Tấn và Nguyễn Vũ Đạt (đều của Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất).

Thực hiện 186 sáng kiến, cải tiến - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 29 lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho 1.744 công nhân. Riêng CĐ tổng công ty cũng tổ chức 3 hội thi nghề như điện công nghiệp, tin học văn phòng, lái xe nâng... với hơn 200 CNVC-LĐ tham gia. 

H.Đào