Theo BHXH Việt Nam, qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung ngành BHXH Việt Nam, hiện có một số thẻ BHYT đăng ký KCB tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, trung ương không đúng đối tượng quy định.

Do vậy, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thực hiện tổ chức hướng dẫn đăng ký KCB BHYT ban đầu theo đúng quy định của Bộ Y tế; phối hợp với sở y tế xác định, lập, công bố danh sách các cơ sở KCB đủ điều kiện đăng ký KCB BHYT và khả năng đáp ứng số lượng thẻ đăng ký KCB ban đầu của các cơ sở theo các tuyến trên địa bàn; thống nhất bằng văn bản với sở y tế về số lượng, đối tượng đăng ký KCB BHYT ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, trung ương.

Thực hiện nghiêm về đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu - Ảnh 1.

Người dân đăng ký khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (TP Hà Nội) Ảnh: NGỌC DUNG

BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phối hợp với sở y tế giải quyết, bảo đảm thuận lợi cho người tham gia BHYT; giao Ban Thực hiện chính sách BHYT chủ trì phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kết quả thực hiện hằng quý.

N.Huỳnh