Thỏa ước với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: hỗ trợ tiền ăn giữa ca (730.000 đồng/người/tháng); phụ cấp trang phục 5 triệu đồng/người/năm; NLĐ làm việc từ 1 đến 2 năm được nghỉ phép 14 ngày/năm, từ đủ 2 đến dưới 3 năm được nghỉ phép 16 ngày; được mua bảo hiểm sức khỏe và tai nạn toàn diện; thưởng lương tháng thứ 13; đài thọ 100% chi phí cho NLĐ tham quan nghỉ mát. Ngoài ra, công ty có các chính sách thưởng cho NLĐ như: thâm niên, kết quả hoạt động kinh doanh, doanh số, giới thiệu nhân viên mới.

Thương lượng nhiều nội dung có lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH Damco Việt Nam có 476 lao động. Đây là doanh nghiệp thứ 3 chưa có Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận 1 tham gia ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tin-ảnh: N.Hà