Đại diện các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tại lễ ký kết thỏa ước
Đại diện các doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở tại lễ ký kết thỏa ước

TƯLĐTT có hiệu lực trong 1 năm. Trong đó, đáng lưu ý là các doanh nghiệp cam kết thưởng Tết cho người lao độngthời gian làm việc từ đủ 3 tháng trở lên, tính tại thời điểm xét (mức thưởng là mức lương bình quân của năm); hỗ trợ thêm cho người lao động hoàn thành tốt công việc, không vi phạm nội quy lao động (500.000 đồng/tháng); hỗ trợ tiền ăn giữa ca (13.000 đồng/người/suất).

TƯLĐTT ngành là một trong các nội dung của chương trình thí điểm giai đoạn 2 dự án quan hệ lao động Việt Nam - ILO (Tổ chức Lao động quốc tế). Quận 12 là đơn vị đầu tiên tại TP HCM được chọn làm thí điểm với 2 nội dung: tăng cường năng lực, củng cố cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở và thương lượng tập thể dưới sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên.

C.Hường