Một trong những hoạt động phối hợp nổi bật giữa 2 ngành là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục khám chữa bệnh (KCB) và thanh toán chi phí KCB BHYT. Hiện toàn quốc có hơn 12.000 cơ sở KCB từ trạm y tế xã trở lên đã được kết nối, liên thông dữ liệu với Cổng thông tin giám định BHYT.

Nếu trong năm 2017, tỉ lệ liên thông dữ liệu KCB trong ngày chỉ đạt 38% thì đến nay đã đạt 89%. Công tác thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đã được thực hiện bằng hệ thống phần mềm, bảo đảm chính xác và minh bạch hơn. Ngoài ra, 2 cơ quan cũng đã phối hợp chặt chẽ trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử...

Tỉ lệ liên thông dữ liệu khám BHYT đạt 89% - Ảnh 1.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại TP HCM. Ảnh HOÀNG TRIỀU

Mới đây, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT. Theo thỏa thuận, ngoài phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển BHYT, hai bên cũng sẽ phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về BHYT.

N.Tú