Những tháng qua, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ). Chia sẻ khó khăn với đoàn viên - lao động, CĐ tổng công ty đã phối hợp với doanh nghiệp (DN) chăm lo cho 1.865 trường hợp khó khăn với tổng kinh phí gần 2,3 tỉ đồng.

CĐ tổng công ty còn đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt quy chế đối thoại, quy chế dân chủ tại nơi làm việc và tổ chức hội nghị NLĐ năm 2020. Kết quả: có 9/25 đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ; 100% DN nhà nước và 80% DN liên doanh liên kết ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung tiến bộ, có lợi hơn cho NLĐ.

Tích cực chăm lo, bảo đảm việc làm cho người lao động - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (trái) trao hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn

Đồng hành với DN, CĐ tổng công ty tiếp tục thực hiện chương trình "Tối đa doanh thu - Tối ưu lợi nhuận", tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm sử dụng chi phí hợp lý, qua đó đã có 20 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sản phẩm mới làm lợi và tiết kiệm trên 4 tỉ đồng.

Tin-ảnh: N.Hoàng