Khảo sát lương sẽ giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách lương thưởng - Ảnh minh họa: internet

Khảo sát lương sẽ giúp các doanh nghiệp hoạch định chính sách lương thưởng - Ảnh minh họa: internet

Trước đó, khảo sát lương Việt Nam năm 2014 thu hút 473 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cùng thu thập thông tin của 164.970 nhân viên và 1.694 vị trí. Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia trước ngày 25-3 qua email: le.t.diem.chi@talentnet.vn hoặc điện thoại: (08) 62914188 (số nội bộ 616).

N.Nguyên