Ông NGUYỄN THÁI SƠN (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: "Vừa qua, công ty tổ chức cho người lao động đi nghỉ mát nhưng tôi không tham gia. Theo thỏa ước lao động tập thể, ai không đi với công ty sẽ được thanh toán 40% trị giá suất nghỉ mát. Khi chi trả cho tôi, công ty đã trừ 10% số tiền được nhận với lý do nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Xin hỏi tiền nghỉ mát có bị trừ thuế TNCN không?".

Luật sư NGUYỄN VĂN PHÚC, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN được quy định tại điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BCT bao gồm khoản chi dịch vụ khác phục vụ cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

Như vậy, nếu tiền nghỉ mát được công ty chi trả riêng và nội dung chi trả có ghi tên ông là người hưởng thì ông phải đóng thuế TNCN.