Bộ LĐ-TB-XH vừa giải đáp thắc mắc về các khoản tiền lương đóng BHXH bắt buộc cũng như quyền lợi BHXH của người lao động (NLĐ) trong trường hợp chuyển công tác

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 89 Luật BHXH, thì từ ngày 11-2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ LĐ-TB&XH, thì phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

Tiền thưởng đột xuất không phải đóng BHXH - Ảnh 1.

Tiền thưởng đột xuất như sáng kiến, tiết kiệm vật tư, tiết kiệm thời gian, tiền thưởng hàng quý, hàng năm không làm căn cứ đế tính đóng BHXH bắt buộc

Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương; các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của NLĐ.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như: Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, NLĐ có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho NLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLĐ-BNN và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, BH thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với NLĐ đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho NLĐ. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 2, Điều 18 Luật BHXH thì NLĐ tham gia BHXH được cấp và quản lý số BHXH.

Căn cứ quy định trên, NLĐ nếu chưa chốt được sổ BHXH và chưa được trả sổ do công ty trước đó còn nợ tiền BHXH, thì NLĐ nên liên hệ với công ty cũ để được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Tin -ảnh: T.Ngôn