BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII Công đoàn (CĐ) Việt Nam. BCH thống nhất thông qua Đề án nhân sự Đại hội XII CĐ Việt Nam do BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam XI chuẩn bị để trình tại đại hội.

BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biểu quyết bằng phiếu kín về các vấn đề: Số lượng BCH, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2018-2023; danh sách 175 nhân sự giới thiệu ứng cử BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; 20 nhân sự giới thiệu Đoàn Chủ tịch khóa XII; 15 nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ khóa XII.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vì lợi ích đoàn viên - Ảnh 1.

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện quy trình và biểu quyết bằng phiếu kín, giới thiệu ông Bùi Văn Cường tái cử chức Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; ông Trần Thanh Hải, Trần Văn Thuật tái cử chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; giới thiệu mới ông Phan Văn Anh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính và ông Ngọ Duy Hiểu, đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ Lao động ứng cử chức Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh trong thời gian tới, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp CĐ cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cụ thể hóa chủ đề "Vì lợi ích đoàn viên"; chú trọng thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên CĐ. Theo đó, tích cực tham mưu, đề xuất, vận động cấp ủy, chính quyền và các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, nhà trẻ, khu văn hóa, thể thao phục vụ đoàn viên, người lao động phù hợp với tình hình và nhu cầu của ngành, địa phương, đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình CNLĐ, kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết những kiến nghị, bức xúc của người lao động, hạn chế phát sinh ngừng việc tập thể và đình công, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

V.Duẩn