Tiếp tục làm việc thêm 1 tháng

Ông Lê Phúc Huỳnh, giám đốc công ty, trả lời: Do công ty chưa tìm được người thay thế chị Nhân, dẫn đến chậm trễ trong việc giải quyết cho chị nghỉ việc. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã làm việc với chị. Hai bên đạt được thỏa thuận là chị Nhân sẽ tiếp tục làm việc cho công ty thêm 1 tháng.